Regulamin

 1. Korzystanie z wersji demo wymaga wypełnienia formularza rejestracji, dostępnego w zakładce Rejestracja. Dla pozytywnego zakończenia procesu rejestracji konieczne jest wypełnienie wszystkich pól wskazanych w formularzu.
 2. Rejestracja Użytkownika w systemie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Dostęp do konta demo możliwy jest natychmiast po dokonaniu rejestracji, po wpisaniu właściwego loginu i hasła.
 4. Korzystanie z wersji demo jest bezpłatne i nieograniczone czasowo.
 5. Właściciel Emu-Mail zezwala na założenie tylko jednego darmowego konta przez danego użytkownika.
 6. W ramach konta można utworzyć 10 kampanii mailingowych.
 7. Maksymalna liczba maili w każdej kampanii wynosi pięć.
 8. Użytkownik może w dowolnym czasie usunąć konto z systemu Emu-Mail.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z systemu zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. W każdym czasie Użytkownik może otrzymać nieograniczony dostęp do systemu Emu Mail, dokonując zakupu systemu.
 11. Administrator systemu może zablokować lub usunąć konto w przypadku gdy użytkownik łamie postanowienia regulaminu, posiada więcej niż jedno konto lub działa na szkodę systemu.
 12. Właściciel Emu-Mail zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz do wykorzystywania ich wyłącznie do celów związanych z systemem Emu-Mail.
 13. Właściciel Emu-Mail zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 14. Właściciel Emu-Mail nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę wiadomości wysyłanych przez użytkowników za pośrednictwem systemu. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik korzystający z systemu.
 15. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13.05.2011 r.